תנאי שימוש

1. כללי
אתר AMERICAN OUTLETS בשיתוף שופרסל (להלן "האתר") הינו בבעלות, ניהול והפעלת חברת LEV CARGO LLC , חברה המאוגדת במדינת פלורידה שבארה"ב שמספרה 99-0375971 ושכתובתה 3889 Pembroke Road, Hollywood, 33021, Fl (להלן "החברה").
על ידי ביצוע הזמנה וכל פעולה אחרת באתר הנך מאשר כי אתה כפוף לתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנכללים במשתמע. היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע מביצוע הזמנות ומכל שימוש אחר באתר.
לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
על אתר זה וכל פעולה המתבצעת דרכו יחולו דיני מדינת פלורידה והחוקים הפדראליים של ארה"ב.
חברת שופרסל בע"מ (להלן "שופרסל") אינה צד להתקשרותך עם האתר או עם החברה ואינה אחראית בשום אופן לגלישתך באתר, שימושך בו ו/או לכל פעולה המתבצעת על-ידך באתר, לרבות רכישות, קבלה/מסירה של מידע, הזמנות, ביצוע תשלומים, פניות ובקשות וכל פעולה משפטית, מסחרית, כספית ו/או אחרת באמצעות האתר. שופרסל הינה אך ורק שותפה לשיווק האתר והנגשתו לגולשים הישראליים, אולם אינה אחראית בשום אופן לניהול האתר, סליקת התשלומים בו, לתפעולו, להליך הקניה בו או לאספקת מוצרים או שירותים דרכו. התקשרותה של שופרסל עם האתר הינה על בסיס הכרה במוניטין החברה ולאחר בדיקות נאותות ואיכות, על מנת לספק לגולשים הישראליים חווית קניה בטוחה ומשתלמת.

2. יישום תנאי השימוש
תנאי שימוש אלו (לעיל ולהלן: "תנאי השימוש") חלים אך ורק בעת שימושך באתר. תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם החברה בגין מוצרים ו/או שירותים. אם הינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת החברה בגין הפרות של תנאי השימוש.

3. הגדרות
"מוצר": כל דבר המוצע למכירה באתר.
"מוצר חדש" – מוצר שהוצג לגביו באתר שנמכר במצב חדש.
"מוצר שאינו מוצר חדש" – מוצר שאינו מוצר חדש, כהגדרתו לעיל, לרבות מוצר אשר הוחזר ליצרן לצורך בדיקתו, חידושו, אריזתו מחדש ומכירתו החוזרת, מוצר מוחדש (refurbished), מוצר שלא באריזתו המקורית, מוצר ללא תווית, מוצר שנפל בו פגם אסטטי או פגם קל אחר שאינו פוגע בפונקציונליות שלו, מוצר שאריזתו נפתחה ו/או נפגמה.
״שירותים״: השירותים שהחברה מציעה באתר, לרבות שירותי רכישה ומשלוח שהחברה מאפשרת למשתמשי האתר לבצע.
"תנאי השימוש": תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות הנלווית באתר וכן כל התקנונים המפורסמים באתר.

4. תיקון תנאי השימוש באתר
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש המופיעים באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי.
כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי או התיקון באתר ויחול על כל פעילות באתר.
הנך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ”ל.
המשך שימושך באתר אחרי עדכון תנאי השימוש ו/א מדיניות הפרטיות ופרסום של שינויים או תיקונים כאלו באתר מהווה הסכמתך לעדכונים, שינויים או תיקונים אלו.
לפיכך, יש להתעדכן בתנאי השימוש על מנת להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליך בכל עת.
אם יש לך שאלות בקשר לשימוש באתר, אנא צור קשר עם החברה באמצעות הקישור להלן:

5. אחריות לתוכן האתר וזמינותו
האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים עבורך כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.
הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכנים המוצגים בו לצרכים עסקיים. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.
תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצדך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.
מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר שפורט או יוצג באתר ובאמצעותו.
יצרנים שונים בתחום האופנה וההנעלה מציעים לעיתים גודל פיזי שונה למוצרים על אף היותם באותה מידה. מומלץ לברר מה המידה המתאימה לכם ביחס לכל מותג בנפרד טרם ביצוע ההזמנה. למען הנוחות החברה מציגה באתר, טבלת מידות להמרה של מוצרי הלבשה והנעלה ביחס לחלק מהמוצרים המוצגים באתר. המידע שבטבלת המידות התקבל ממקורות שונים, ואין החברה מתחייבת לנכונות המידע. השימוש בטבלת המידות אפוא הינה באחריות הלקוח בלבד.

6. למי אנחנו מוכרים
החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים מעל גיל 18. אם הנך מתחת לגיל 18 אתה רשאי להשתמש באתר שלנו עם הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות בשיקול דעתה הבלעדית במידה והנך מתחת לגיל 18.

7. פתיחת חשבון
כשאתה מבקש לבצע קניה של מוצר באמצעות האתר ועל מנת שנוכל לספק לך שירות יעיל, תתבקש לפתוח חשבון כחלק מתהליך הרכישה ולמסור פרטים אישיים לרבות שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, מספר זהות, וכיוצא באלה. הנך אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמא ונושא באחריות מלאה על כל פעילות המתרחשת בחשבון. במידה וייאבד או יישכח שם המשתמש או הסיסמא, נוכל לסייע לך לשחזר את סיסמתך באמצעות ממשק ההתחברות לאתר. שחזור סיסמתך יתבצע באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת במועד ההרשמה. יצוין, כי מסירת מספר הזיהוי האישי שלך, נחוץ, בין היתר, לצורך שילוח המוצר ושחרורו מהמכס (ככל שדרוש).

8. זמינות ותמחור המוצרים
החברה משדרגת ומשנה ללא הרף את מוצריה ושירותיה, על מנת להציע לך מגוון רחב של מוצרים ושירותים חדשים. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק להציע מוצרים ו/או שירותים ללא הודעה מוקדמת ללקוחות וייתכן כי מוצרים ייהפכו לבלתי זמינים גם לאחר ביצוע הזמנה. במקרה של חוסר במלאי של מוצר שהוזמן, תזכה החברה את הלקוח בגין ההזמנה תוך 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.
מחירי המוצרים ומבצעים החלים עליהם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. מוצר אשר הוזמן לאחר שינוי מחיר לגביו יתעדכן מחירו לפי סכום ביצוע ההזמנה בפועל.

9. תיאור המוצר
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להציג תוכן, תיאור המוצרים, מחירים וכיוב' באופן מדויק ככל האפשר, ואולם, על אף מאמצינו, עשויים להתגלות מעת לעת טעויות. אם נתקלת בטעות אתה מוזמן ליידע אותנו באמצעות ממשק שירות הלקוחות באתר ואנו נעשה את מירב המאמצים לבדוק ולתקן את הטעות בהקדם האפשרי.
ככלל החברה עושה את מירב המאמצים להנגיש לך את מלוא הפירוט אודות המוצר ומאפייניו. את המידע אנו מקבלים ממקורות שונים, כגון ספקי המוצרים. מוצע לך לעיין בקפידה בפירוט מאפייני המוצר כפי שמופיעים באתר בטרם הזמנתו על מנת שההזמנה תתאים לציפיותיך.

10. המיסים והמשלוח משולמים מראש
המחירים המופיעים באתר בזמן נתון אינם כוללים מע"מ, מיסים ודמי משלוח, ואלה מחושבים באופן אוטומטי עבור כל הזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
מרכיבי המיסים (מע"מ, מס קנייה ומכס) ככל שחלים מחושבים ומוצגים באופן שקוף באתר ומחושבים עפ"י דיני המס החלים בישראל על בסיס סכום העסקה הכולל ובהתייחס לכלל מרכיבי ההזמנה.
דמי המשלוח המחויבים בכל הזמנה נקבעים על פי תחשיב הלוקח בחשבון בין היתר את משקל המשוער של החבילה, נפחה המשוער מדינת המקור ואזור חלוקה, סוג ותיעדוף המשלוח וכיו"ב. דמי המשלוח לחיוב מוצגים באתר לאישור בטרם ביצוע ההזמנה, ובאישור ההזמנה ותשלום עבורה, הנך מאשר את התשלום עבור ההזמנה וכן את כל מרכיבי החיוב, לרבות השילוח ותשלומי המיסים.
על אף האמור לעיל, ייתכנו תוספות למיסים, מכסים, עלויות שחרור ו/או בדיקה ו/או שילוח, ו/או עלויות נוספות, אם יחולו, על-ידי רשויות מדינת ישראל ו/או חברת השילוח. ידוע ללקוח שתוספות כאלו עלולות לחול בפרק הזמן שבין מועד ביצוע ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר ללקוח. החברה אפוא שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בכל עלות נוספת, ככל שתהא, כאמור, בגין משלוח החבילה כפי שתידרש כאמור לעיל כתנאי לאספקת ההזמנה.
לידיעתך, עדכונים של חיובי המיסים באתר, מתבצעים אחת לחודש (ככל שהיו שינויים במהלך החודש כאמור). במידה וחיוב העסקה בגין מרכיבי המסים יהיה גבוה משיעור המס בפועל באותה עת, אזי הלקוח יהיה זכאי להשבה רק בגין החיוב העודף במרכיבי המיסים בעסקה. במקרה זה החברה תפעל לזיכוי הלקוח בגין מרכיב המס העודף בהקדם האפשרי. במידה ולא קיבלת זיכוי בגין חיוב עודף כאמור, תוך 6 חודשים ממועד ביצוע העסקה אנא פנה לחברה באמצעות דף "צור קשר" באתר לקבלת הזיכוי. לידיעתך, עלות המשלוח והמיסים החלים, כפופים בין היתר לכללים, למגבלות, להוראות ולהנחיות המוטלות על ידי רשויות המס בישראל בנוגע לייבוא אישי. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג לך את המחיר המלא שתידרש לשלם כולל עלויות שילוח, מיסים ושחרור, אך לא תוכל להיות אחראית לשינוי ככל שיהיה בעלויות שיחולו עקב דרישת הרשויות המוסמכות.
כך למשל, על פי הנחיות רשויות המס בישראל, שתי חבילות או יותר, הנשלחות לאותו לקוח בייבוא אישי בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, והמיסים שיידרשו יחושבו לפי ערכם הכולל של כל ההזמנות יחד. החברה אינה מתחייבת להתריע בפניך לפני ביצוע רכישה מפוצלת כאמור ושומרת לעצמה לעכב בידה אספקת מוצרים עד להסדרת תשלומי מיסים נוספים ככל שיחולו.
אם מוצר המוצע על ידי החברה אינו כפי שמופיע באתר, האפשרות היחידה העומדת בפניך היא להחזיר אותו בהתאם למדיניות ההחזרות של האתר. במידה ויש טעות, הן באתר, הן באישור ההזמנה והן בעיבוד ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הטעות ולחייב את המחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. האפשרות היחידה העומדת בפניך במקרה שטעות מסוג זה מתרחשת הינה לבקש לבטל את ההזמנה.

11. הזמנות מוצרים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה כלשהיא ו/או להגביל, מבחינה כמותית, את ההזמנה. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה על קליטת ההזמנה במערכת של האתר. הודעה זו אינה מהווה אישור ההזמנה. הזמנתך לא תיחשב כמאושרת עד אשר תקבל הודעה על ליקוט המוצר ושליחתו. במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן, תזוכה בסכום הרכישה תוך 30 ימי עסקים ממועד חיובך בכרטיס האשראי.

12. תמחור ותנאי תשלום
מקום מושבה של החברה הינו בפלורידה שבארצות הברית ולפיכך החברה מכבדת אך ורק תשלום באמצעות כרטיסי אשראי בינלאומיים מהסוגים: VISA, MasterCard, ו-American Express, וכן תשלום באמצעות PayPal. לא ניתן לשלם עבור מוצרים ושירותים באתר באמצעות מזומנים, COD, העברות בנקאיות או המחאות אישיות.
מחיר המוצרים ודמי המשלוח באתר, נקובים בדולרים ארה"ב. המוצרים מחויבים באתר בשקלים חדשים בלבד. המחיר השקלי של המוצר באתר, הינו תוצאה של המרת המחיר הדולרי של המוצר בשער המרה 3.49 המפורסם מעת לעת באתר FIXER.IO, או בכל אתר או מקור מידע אחר שתבחר החברה. החברה תהיה רשאית לשנות את שער ההמרה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לצד מחירי המוצרים מופיע גם מחירם השקלי המוערך.
ככל שמחמת תקלה או סיבה אחרת כלשהי, לא התעדכן באתר במועד שער ההמרה כאמור לעיל, אזי שער ההמרה הקובע לצורך העסקה יהיה השער שיתקבל מחלוקת הסכום השקלי המוערך של המוצר באתר במחירו הנקוב הדולרי.
תנאי תשלום אלו כפופים לשינוי ו/או לתיקון בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה וחלה טעות והמחיר המופיע באתר שגוי, התנאים הבאים חלים: אם המחיר הנכון של המוצר נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון תקף ותחויב במחיר הנמוך. אם המחיר הנכון של המוצר גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, החברה תהיה רשאית לחייב אותך על ההפרש לתשלום.

13. אספקת מוצרים
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שכל ההזמנות מהאתר יסופקו בין 7 ל- 14 ימי עסקים ממועד אישור התשלום. יחד עם זאת, לצערנו, לעיתים ובמקרים חריגים עשוי לחול עיכוב במועד אספקת המוצרים בשל כוח עליון וכן נסיבות שאינן בשליטתנו כגון עיכובים של המכס, שביתות והשבתות, מזג אוויר, תקלות של חברת השילוח, מצב ביטחוני וכדומה. ככל שנדע על העיכוב הצפוי מראש נעשה כל מאמץ להודיע ללקוח מראש על העיכוב הצפוי. הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל עיכוב בקבלת המשלוח. במקרה בו לא יהיה ניתן לספק את המוצר מסיבות של חוסר במלאי, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, ניצור קשר עם הלקוח באמצעות דוא"ל להמשך טיפול ברכישה.

14. אחריות למוצרים
למוצרי הנמכרים באתר לא מוצעת אחריות יצרן המספקת שירות בישראל, ואחריות היצרן ככל שקיימת מספקת שירות רק במדינת המקור של המוצרים (ארה"ב). החברה אינה מספקת תעודת אחריות או מצג או הצהרה או התחייבות כלשהם ביחס למוצרים. לפיכך המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כמות שהם (AS IS) ללא אחריות.
יחד עם זאת במידה והמוצר המוזמן הינו מוצר חשמלי ו/או אלקטרוני, ועם קבלת המוצר המוזמן ע"י הלקוח התברר ללקוח כי המוצר הגיע תקול ואינו תקין רשאי הלקוח להודיע לחברה תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר כי המוצר שהתקבל אינו תקין כאמור לעיל. במקרה זה יתאפשר ללקוח להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי מלא בגין רכישתו כמפורט בסעיף 15 להלן.
מעת לעת עשויים להתפרסם בתוך תיאורי המוצר הצהרות ומצגים שונים לגבי אחריות ושירותים הניתנים בקשר עם המוצרים. מדובר בתיאורים שמתקבלים AS IS מהספק בארה"ב וההצהרות והמצגים הללו אינם חלים על ישראל, ולפיכך אינם מחייבים את החברה.
במוצרי חשמל ואלקטרוניקה מסוימים, שהדבר מצוין לגביהם באתר, ניתן יהיה לרכוש אחריות ביחס למוצר וזאת תמורת תשלום כמפורט באתר. מימוש האחריות המורחבת יהיה בכפוף לתנאי האחריות והשירות כמפורט במסמך תנאי השירות והאחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה המפורטים באתר.
החברה הינה פלטפורמת סחר בינלאומית ולפיכך אינה נושאת באחריות, בין מפורשת ובין משתמעת למוצרים הנמכרים באתר.

15. מדיניות ביטולים והחזרות
ניתן לבטל ולהחזיר כל הזמנה מהאתר, וזאת עד ארבע עשר ימים ממועד קבלת המוצר בארץ, בתמורה לקבלת זיכוי, כמפורט בפרק זה להלן. עליך להודיע על ביטול הזמנה כאמור לעיל, בפניה בכתב דרך הממשק באזור האישי המופיע באתר בלבד. עליך לציין בפנייתך את הסיבה לביטול, לרבות, הפגם או אי ההתאמה של המוצר – ככל שרלוונטי. עליך למלא את כל שדות החובה, כולל פרטים מזהים ונתונים נוספים כפי שיידרש באתר. בחלוף 14 ימים כאמור לעיל רכישת המוצר תהיה מוחלטת ולא ניתן עוד יהיה לבטל את ההזמנה.
הוראות פרק 15 זה לא חלות על מוצרים שאינם מוצרים חדשים, כמפורט בפרק 16 להלן.
החזרה מחמת פגם או אי התאמה
במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר או קבלת מוצר אחר משהוזמן או במידה שונה מזו שהוזמנה (להלן: "אי התאמה") – תהיה זכאי לקבל זיכוי בגובה מחיר המוצר, כולל דמי משלוח ולמעט זיכוי בגין המס ששולם על ידך (ככל ששולם), וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה.
במקרה של ביטול מחמת פגם או אי התאמה, הלקוח יארוז מחדש את המוצר המוחזר באריזתו המקורית או לחילופין באריזה שאינה גדולה (בנפח ובמשקל) מהאריזה המקורית, ידביק על האריזה מדבקת PRE PAID שתסופק לו על ידי החברה, ימלא את כל הפרטים הדרושים בהתאם להנחיות שיקבל בתשובה לפנייתו וישלח את האריזה חזרה לספק בהתאם להנחיות שיקבל באזור ישי באתר.
לצורך ייעול השירות והטיפול בפנייה, ייתכן ותידרש לצרף לפנייתך צילום ברור של הפגם או אי ההתאמה, במקום המתאים בממשק ההחזרות באזור האישי באתר.
החזרה מחמת סיבה אחרת
במקרה של החזרה מכל טעם שאינו אי התאמה, לרבות מטעמי נוחות (להלן – "סיבה אחרת") הלקוח יהיה זכאי לקבל זיכוי בגובה מחיר המוצר בלבד (לא כולל דמי משלוח, ומרכיב תשלומי החובה והמיסים, ככל שחלו), כפוף להשבת המוצר לחברה. השבה מחמת סיבה אחרת תבוצע בתוך 14 ימים מיום הרכישה על חשבונך, באמצעות מדבקה הכוללת כתובת למשלוח שתספק לך החברה לפי פנייתך. החזרת מוצר מחמת סיבה אחרת, תתאפשר בתנאי שלא בוצע שימוש במוצר (כולל הסרת תגיות וחיבור לחשמל) והוא באריזתו המקורית.

16. מוצרים שאינם מוצרים חדשים
החברה שומרת לעצמה את הזכות למכור מוצרים שאינם מוצרים חדשים. מוצרים אלה מוצגים במחירים מופחתים ו/או בהנחות. ידוע לך שבשל מצבם, מוצרים אלו אינם נמכרים באחריות, אין כל וודאות לגבי תפקודם או הפונקציונליות שלהם ולכן גם אינן ניתנים להחזרה או להחלפה.

17. זכויות יוצרים
אלא אם כן נאמר אחרת באתר, התוכן וכל חומר אחר המופיע באתר, הכולל, אבל לא מוגבל ללוגו של החברה - תמונות, מידע, תוכנה, מוסיקה, תיקים וכולי, שייכים ובבעלותה הבלעדית של החברה ומוגנים על ידי חוקי ארה"ב והחוק הבינלאומי.
מוענק לך רישיון מוגבל לגשת ולהשתמש באתר ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה חומרים מהאתר לצורך איסוף מידע ולצרכים אישיים, כל עוד דבר זה נעשה לצרכים שאינם מסחריים. רישיון מוגבל זה כפוף לתנאי השימוש ואינו כולל הפעולות הבאות:
1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר;
2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים;
3. חלוקה או פרסום פומבי של חומרי האתר;
4. תיקונים באתר ובחומרי האתר, כולו או חלקו;
5. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע;
6. הורדות של חלקי האתר או חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן; ו-
7. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.
כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו, ללא אישור כתוב מאת החברה, אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוענק בזאת.
אלא אם נאמר במפורש, אין לראות בתנאי השימוש הללו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים כלשהם, בין על ידי השתק, השתמעות או אחר. הרישיון ניתן לביטול בכל זמן.
מדיניות מפרים חוזרים: בהתאם ל-United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) וחוקים רלבנטיים אחרים, החברה אימצה לעצמה מדיניות בה היא יכולה על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל מנויים ומחזיקי חשבונות אם הם מפרים חוזרים. בנוסף, החברה יכולה להגביל את הגישה לאתר או לבטל חשבונות של מנויים שהפרו זכויות יוצרים של אחרים, גם אם זו הייתה הפרה ראשונה.
תלונות על הפרת זכויות יוצרים באתר 3889 Pembroke Road, Hollywood, 33021, Fl]
הנך מוזמן להגיש תלונה לנציג המיועד בחברה, כמפורט להלן, במידה ואתה מרגיש כי יש באתר הפרת זכויות יוצרים שלך, בכתובת אימייל: support@americanoutlets.com 
ראה U.S.C. 512(c)(3) 17 של ה-United States Code לדרישות לתלונה תקינה. חשוב לדעת כי ניתן להעביר את המידע הרשום בתלונתך לאדם שאתה טוען שהפר זכויות היוצרים. עצם הגשת התלונה מהווה הסכמתך להעברה הנ"ל. בנוסף, קח בחשבון כי תהיה אחראי על כל מצג שווא המופיע בתלונתך ותישא באחריות לכל נזק ושכר טרחה, בין אם שלנו ובין של האדם שאתה טוען שהפר את זכויות היוצרים, שנגרמו עקב מצג השווא והסרת או שלילת גישה לכל חומר עקב מצג השווא. החברה רשאית להודיע על הפרות של זכויות יוצרים למשתמשיה, בין אם על ידי הודעה כללית באתר, משלוח מכתב באימייל ובין אם ע"י שליחת מכתב בדואר רגיל לכתובות של המשתמשים של החברה המופיעות ברשומותיה.

18. סימני מסחר
החברה וכן שאר שמות מוצרים ושירותים, לוגואים וסיסמאות של החברה שיכולים ועלולים להופיע באתר, הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של החברה או של צדדים שלישיים ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת החברה או מאת בעל סימן המסחר המתאים.
לא ניתן להשתמש בתגי מטא (metatags) או טקסט מוסתר אחר שמשתמש בשם החברה או בשם האתר או כל שם או סימן מסחר אחר של החברה בלי אישור בכתב מאת החברה.
בנוסף, לא ניתן להשתמש או להעתיק את המראה והצורה של האתר, כולל כל הכותרות של האתר, נוסח האתר, אייקונים וכולי ללא אישור בכתב מאת החברה.
כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות, המוזכרים באתר, שייכים לבעליהם. על אף שהחברה מזכירה או מפרסמת מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר, שמו המסחרי של היצרן או בכל דרך אחרת, היא אינה ממליצה בשום פנים ואופן על מוצרים או שירותים אלו.

19. קישורים
ברשותך רישיון מוגבל ולא בלעדי ליצור קישור לאתר שלא למטרות מסחר כל עוד קישור זה אינו מייצג את החברה או מוצריה באופן שקרי או שלילי ובלבד שהאתר הכולל בתוכו את הקישור אינו כולל חומר למבוגרים בלבד, חומר בלתי חוקי, או כל חומר אחר שהוא פוגע, מטריד או מציק.
רישיון מוגבל זה ניתן לביטול בכל זמן.
לא ניתן להשתמש בלוגו של החברה או בכל גרפיקה אחרת שבבעלות החברה לקישור לאתר ללא אישור בכתב מאת החברה.
בנוסף, לא ניתן למסגר שום סימן מסחר של החברה, הכולל תמונות וגרפיקה המופיעות באתר ותוכן וניסוח של טקסט המופיעים באתר ללא אישור בכתב מאת החברה.
למעט מה שנאמר לעיל, לא ניתן לך שום רישיון, בין אם במשתמע ובין אם בשתיקה ובין אם בכל דרך אחרת לאיזה שהוא פטנט, סימן מסחר וזכויות יוצרים של החברה או של צדדים שלישיים.
החברה אינה טוענת, מציגה ו/או נושאת באחריות לאיכות, תוכן, מהות ואמינות של אתר הנגיש באמצעות קישורים באתרי החברה או אתרים שונים, בהם יש קישורים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה של החברה והחברה אינה אחראית לתוכן של אתרים אלו או כל תיקון ושינוי המתבצע באתרים אלו. החברה מספקת קישורים אלו לצורך נוחות בלבד והכללת קישור מסוים אינה רומזת על אימוץ או המלצת החברה לאתר זה או לתוכן הכלול בתוכו.
ביציאתך מהחיבור לאתר, היה מודע לכך כי תנאי השימוש כבר אינם חלים עליך.

20. תוכן צד שלישי
החברה רשאית לאפשר או לספק תוכן של צד שלישי באתר והינה רשאית לאפשר או לספק קישורים לאתרים של צד שלישי כשירות לאלו המעוניינים במידע זה.
החברה אינה מפקחת ואין לה שום שליטה על תוכן צד שלישי או אתרים של צד שלישי. החברה אינה ממליצה או מאמצת תוכן צד שלישי באשר הוא ואינה יכולה להבטיח דבר לגבי אמיתות תוכן צד שלישי.
החברה אינה מייצגת או מבטיחה מידע כלשהו הכלול בתוכן אתרי צד שלישי ואינה לוקחת על עצמה את האחריות לתקן או לעדכן תוכן צד שלישי. משתמשים בתוכן צד שלישי עושים כך באחריותם בלבד.
יובהר, כי המידע ותיאורי המוצר המפורטים באתר הינם תוכן המתקבל מצדדים שלישיים ביחס למוצר ועל כן לא תחול על החברה אחריות כלשהי ביחס לתוכנם ויחול לגביהם כל האמור בסעיף 20 זה.

21. תנאי התנהגות של המשתמש
על ידי שימוש באתר הנך מסכים להימנע מ:
1. שימוש באתר ו/או באזורים אינטראקטיביים בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר;
2. לאסוף ו/או לשמור כתובת אימיילים של אחרים ו/או פרטים אחרים מהאתר ו/או מהאזורים האינטראקטיביים בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך אימיילים בלתי רצויים או התקשרויות בלתי רצויות;
3. להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ו/או האזורים האינטראקטיביים ולהוציא מידע;
4. להשתמש בסקריפטים אוטומטיים לצורך איסוף מידע;
5. להירשם ביותר משם משתמש אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהיא;
6. לחקות אדם או ישות כלשהיא ו/או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת;
7. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים;
8. לשדל מידע אישי מאת אנשים מתחת לגיל 18, ו/או לשדל סיסמאות ו/או מידע מזהה לצורך מסחרי או לצורך בלתי חוקי;
9. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת החברה;
10. לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים שאנו מפעילים;
11. לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתר (הכולל אזור אינטראקטיבי) שאינך מורשה להיכנס אליו; ו-
12. להטריד, לאיים או לנהוג בדרך אחרת שיש בה משום הטרדה כלשהיא.
החברה אינה אחראית להתנהגות המשתמשים באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק או הפסד כתוצאה מהתנהגות כזו. על אף ש החברה אינה חייבת לפקח או לסנן התנהגות כלשהי העולה באתר או באזורים האינטראקטיביים, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר, לסנן או לערוך התנהגות כלשהיא המופיעה באתר, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת מראש.

22. מידע רישומי ואבטחת חשבון
בשימוש באתר, הנך מסכים:
1. לספק מידע מדויק, מעודכן ומלא אודותיך ככל שנדרש בטפסי הרישום שבאתר ("מידע רישומי”).
2. לשמור על סודיות של סיסמתך וזהותך ולא לחלק מידע זה עם אף גורם זר.
3. לשמור ולעדכן את המידע הרישומי וכל מידע אחר שסיפקת לחברה, שיהיה מדויק, עדכני ומלא.
4. לקבל את כל הסיכונים הכרוכים בכניסה בלתי מורשית למידע רישומי ומידע אחר שסיפקת לחברה.

23. הגבלת אחריות
אלא אם כן נאמר בכתב באופן מפורש אחרת על ידי החברה, האתר, חומרי האתר הכלולים בתוך האתר (הכולל כל תכני משתמש) וכל השירותים המסופקים באתר, הינם מסופקים כמות שהם (AS IS) ללא שום התחייבות או אחריות.
החברה אינה אחראית על כל הפסד רווח, הפסד עסקי ו/או כל נזק, הן נזק מיוחד והן נזק עונשי, או כל תביעת צד ג', למעט תביעות בהתאם לתנאי שימוש אלו. ככל שהחוק מאפשר, האחריות של החברה תהיה מוגבלת לסכום המחיר ששולם עבור המוצר נשוא התביעה.
החברה, סוכניה ושותפיה מכחישים במפורש כל התחייבות או אחריות, לרבות אבל לא רק אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בטחון, בעלות, אי-הפרת זכויות ו/או כי כל המידע אודות האתר מתאים לכל צרכיך או ציפיותיך.
החברה אינה מבטיחה ואינה מצהירה בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, ביחס לדברים הבאים:
1. שימוש באתר, עיכובים או הגבלות של האתר;

2. ביצועי המערכת והשפעות על/או נזקים לתוכנה ולחמרה הקשורים לשימוש באתר;
החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שנגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק וכולי, שהועברו דרך האתר.
מלבד כמתחייב על פי חוק, החברה אינה אחראית להפסדים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, פעולות או מחדלים של צד שלישי, לרבות אך לא רק מצד ספק האינטרנט שלך.
החברה אינה אחראית להתנהגות, בין אם אונליין ובין אם לאו, של משתמשי האתר או השירותים והנך האחראי הבלעדי לאינטראקציה עם אנשים אחרים. סקירת מוצרים והערות הינם דעות של המשתמשים המפרסמים בלבד והחברה אינה אחראית לטעויות כתיב או השמטות בקשר לתמחור, טקסט או צילום.
בעוד שהחברה משתדלת לאבטח את הגישה ואת השימוש באתר, החברה אינה יכולה להתחייב או להצהיר כי אתריה נקיים מווירוסים או רכיבים אחרים.על כן, עליך להשתמש בתוכנות מוכרות לצורך אבחון וניקוי ווירוסים בעת הורדות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תוכן כלשהוא המצוי באתר ולשנות את השירותים שבאתר בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.
החברה, הדירקטורים שלה, בעלי מניותיה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים על כל נזק ישיר, מיוחד, תוצאתי, עקיף או כל נזק אחר הכולל אבל לא מוגבל להפסדי רווח או הפסדי מידע, בין אם על ידי מעשה בחוזה, נזק (הכולל אבל לא מוגבל לרשלנות) או אחר, העולה ביחס לשימוש או אי יכולת להשתמש באתר, שירותים, תוכן משתמש או חומרי האתר המצויים באתר. נזקים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לנזקים שנגרמו עקב הסתמכויות של משתמשים על מידע באתר או עקב טעויות, השמטות, מחיקות של תיקים או אי-מיילים, ווירוסים, עיכובים שונים, גניבה, השמדה, כניסה בלתי מורשית לתוכנות, רשומות ושירותי של החברה. סך כל האחריות של החברה, בין אם על ידי חוזה, ביטוח, נזק או כל עילה אחרת, אינה יכולה, בשום פנים ואופן, לעלות על התשלום שאתה משלם לחברה עבור גישה או שימוש באתר.

24. ברירת הדין ופורום
תנאי שימוש אלו והשימוש באתר כפופים לחוקי מדינת פלורידה וחוקי ארה"ב (חוקים פדראליים) החלים על הסכמים שנעשו ושאמורים להתבצע בתוך מדינת פלורידה, מבלי להזדקק לדיני וחוקי ברירת הדין שלה. ה-UN Convention on the International Sale of Goods לא יחול על מכירת מוצרים באמצעות החברה.

25. בוררות
הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד בפלורידה שארה״ב או בתל-אביב לפי בחירתך בפני בורר יחיד בהתאם לתקנות ה-American Arbitration Association במידה והבוררות תתנהל בארה"ב ובהתאם לתקנות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית שהן בתוקף ביום הגשת בקשה לבוררות (“התקנות").
ללא קשר למיקום הבוררות, הבורר יחיל את חוקי מדינת פלורידה וחוקי ארה"ב והחוק הישראלי לא יחול, למעט כפי שנאמר להלן באופן מפורש.
דרישה לבוררות חייבת להתקבל תוך שנה אחת (1) לאחר הולדת הטענה או העילה.
במידה והצדדים אינם מסכימים על מינוי בורר תוך 30 יום לאחר הדרישה הנ"ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.
כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה העברית או האנגלית, לפי בחירת החברה.
אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך להגיש תביעה ייצוגית נגד החברה, סניפיה וחבריה, בקשר לתנאי שימוש הללו.
הבורר יישם את הדין החל בהתאם לאמור לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו.
במידה והבוררות תתנהל בישראל הצדדים מסכימים כי אין זכות ערור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן.
פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה"ב בפלורידה (במידה והבוררות תתנהל בארה"ב) או בית המשפט הישראלי בתל-אביב (במידה והבוררות תתנהל בישראל). על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה"ב או חוק הבוררות, תשכ"ח, 1968, לפי העניין.
אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.

26. וויתור על חבר מושבעים
אתה והחברה מוותרים בזאת על קיום משפט על ידי חבר מושבעים בכל הקשור לסכסוך בתנאי השימוש אלו, הזמנות שלך או כל עסקה בינך ובין החברה.

27. סיום
על אף תנאי שימוש הללו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולסיים את רישיונך להשתמש באתר ולחסום ו/או למנוע ממך לגשת ולהשתמש באתר.

28. הפרדה
אם סעיף כלשהוא בתנאי שימוש אלו נחשב בלתי חוקי, שאינו ניתן לאכיפה ובטל מסיבה כלשהיא, אזי סעיף זה יחשב כנפרד מתנאי השימוש ויוצא מתנאי שימוש אלו ולא ישפיע על תקיפות הסעיפים הנשארות האחרים.

29. הודעות
הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יהיו בכתב וישלחו באמצעות: אימייל, דואר, משלוח אישי על ידי שליח בינלאומי.

30. שלמות ההסכם
תנאי השימוש אינם ניתנים לשינוי או תיקון על ידי שימוש במסמכים נוספים אחרים המתיימרים להיות הסכמים בין הצדדים. כל ניסיון לשנות או לתקן את תנאי השימוש או להכניס הזמנה למוצרים או שירותים הכפופה לתנאי שימוש נוספים- בטל.

31. כוח עליון
החברה אינה אחראית לעיכוב ו/או לאי משלוח כתוצאה ממעשה עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה.

32. וויתור
אי דרישת החברה לקיים סעיפים מתנאי השימוש בצורה מדוקדקת אינו מהווה וויתור של זכויותיה או תיקוניה.

33. שאלות ופרטים ליצירת קשר
שאלות או הערות אודות האתר או תנאי השימוש יופנו לחברה לכתובת דוא"ל support@americanoutlets.com או ע"י יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה.