מבוא

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש").

למונחים ולביטויים המפורטים במדיניות זו תהא המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

החברה מחויבת לספק חווית שירות מהנה ולכבד את צרכי הפרטיות של כל לקוחותיה. מטרת החברה הינה לתת לך חווית קניות מספקת ומהנה ולשמור ולהגן על המידע האישי והפרטי שלך.

במדיניות פרטיות זו, נתאר את היקף התחייבותה של החברה לשמור על הפרטיות שלך. החברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לתקן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כל שינוי יופיע על דף זה על מנת שתהיה מודע למידע שלך אותו אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע זה. על ידי גלישה ושימוש באתר זה, הזנת מידע באתר ו/או מסירת פרטים על ידך בדרך אחרת, הנך מסכים כי החברה רשאית להשתמש במידע כמתואר להלן.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות הפרטים המצוינים בתחתית עמוד זה או דרך עמוד יצירת הקשר.

על מנת לבצע את ההזמנות השונות, לתת מענה לבקשותיך, לספק את המוצרים והשירותים המבוקשים על-ידך, ועל מנת לשדרג את חווית הקניות שלך איתנו, אנו משתמשים במידע שנאסף אודותיך בעת השימוש והגלישה באתר ובעת מסירת פרטים אישיים לצורך רישום לאתר או לשם אספקת מוצרים. אנו מפקחים על האתר על מנת לזהות דפוסי תנועה ומגמות וכדי לסייע לנו בניהול מקסימלי של האתר והצעת ערך אישית המותאמת ללקוח ככל הניתן.

איסוף המידע ושמירתו

פרטים שייאספו אודותייך בעת השימוש באתר או בעת רכישת מוצרים דרכו, לרבות נתוני הגלישה שלך באתר, פרטי הרכישות שלך, נתוני הזיהוי ופרטי הקשר שלך, לרבות מידע אישי שתמסור ו/או שייאסף אודותייך מכל סוג שהוא בעת שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים דרך האתר, יועברו לשופרסל בלבד, ויישמרו במאגרי מידע נפרדים של החברה ושל שופרסל.

הפרטים והמידע כאמור, ישמשו לצורך ייעול הקשר מולך ועל מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של תצורת האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר. כמו כן, שופרסל עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות.

הפרטים, כולם או חלקם, בהתאם למדיניות זו יישמרו במאגרי המידע הרשומים כחוק של החברה ושל שופרסל לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות משתמשים באתר, שיווק מוצרים ושירותים דומים ו/או נלווים ו/או קשורים על בסיס המידע שלך, ולשם הבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי מסירת מידע על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או שופרסל ונציגיהן בנושא.

אי-העברה לצדדים שלישיים

אנו לא נשכיר או נמכור או נחלוק את הפרטים שלך עם/לצד שלישי כלשהו, בשום אופן שאינו מצוין במפורש במדיניות פרטיות זו.

על אף האמור, מידע אודותייך עשוי לעבור לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • על פי דרישה, בקשה או בהסכמה מפורשת ממך, בעת רכישת מוצר או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
  • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי אנונימי ובלתי מזוהה.
  • במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי השירות או מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
  • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה.
  • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.

ביקורך באתר זה כפוף למדיניות פרטיות זו וגם לתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהם.

רישום וביצוע הזמנות

בכדי לבצע הזמנות ורכישות מוצרים ו/או שירותים באתר, על המשתמשים לבצע רישום באתר ולמלא את שדות החובה. בתהליך הרישום, על משתמשים לספק מידע אישי כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מספרי טלפון וכתובות אי-מייל. אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור קשר עם משתמשים למשלוח ההזמנות שלהם ולחלוקתן, וכן לצורך העברתו לרשויות מס ככל הנדרש על מנת לשחררם במכס.

במידה ויש קשיים או בעיות בהשלמת ההזמנה או במשלוח ההזמנה, אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור קשר עם המשתמש.

כמו כן, אנו עשויים להשתמש בפרטי ההתקשרות שתספק לנו על מנת לאמת את זהותך ו/או לשם משלוח דיוורים והודעות אישור על ביצוע רישום לאתר או לשירות אחר המוצע בו ו/או אישור פעולה אחרת ומשלוח עדכונים חשובים, וכן הודעות הנוגעות לביצוע הזמנות שתבצע, לרבות עדכונים על אישור, טיפול, משלוח הזמנה וכל הקשור בה.

ככל שתסכים לכך, ייעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שלך גם לשם משלוח הודעות שיווקיות אחרות שאינן נובעות ישירות מהפעולה או ההזמנה שביצעת. בכל עת תהא רשאי להודיע לנו בכתב או לכתובת support@americanoutlets.com כי ברצונך להפסיק קבלת דיוורים מסוג זה, ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור אשר יופיעו בדיוורים כאלו שישלחו אליך.

Cookies

"קוקיס" (Cookies) הינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש הכוללים מידע אודות המשתמש. מידע זה יכול לסייע בשדרוג חווית המשתמש באתר. למשל, על ידי קביעת קוקיס באתר שלנו, המשתמש לא יצטרך להכניס את סיסמתו יותר מפעם אחת. אנו רשאים להשתמש ב-קוקיס זמניים על מנת לשדרג את חווית הקניות של המשתמש, אלו מתפוגגים ברגע שהמשתמש סוגר את הדפדפן. קוקיס אינם מוצאים מידע מתוך כונן הקשיח, אי-מייל או כל מקור מידע אחר. במידה והמשתמש מסרב לקוקיס הוא רשאי להשתמש באתר, ואולם יתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורו. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את הקוקיס, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, על אחריותך בלבד.

כתובת IP

אנחנו רשאים להשתמש בכתובת IP על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה כדי לנהל את האתר. יתכן כי חלק מספקי שירות ושותפים שלנו ישתמשו בקוקיס באתר שלנו. אולם, לנו אין גישה לקוקיס הללו ואיננו אחראים לשימוש בהם.

ספקי שירות

אנחנו רשאים להחזיק ולהסתייע בחברות עסקיות מוכרות אחרות על מנת לבצע פעולות עבורנו, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות הזו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן: חברות משלוח והובלה, ספקי שירות למיניהם עמילי מכס, ספקי שירותי אחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה, נקודות מסירה ורשויות המכס. חברות צד שלישי אלו יכולות לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע את פעולותיהן ושירותיהן, ובלבד שלא ישתמשו במידע זה לצורך אחר כלשהו.

קישורים

ייתכן, כי לאתר יהיו קישורים לאתרים אחרים. אנא, היזהר, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אנחנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר בו אתה מבקר. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע באתר זה בלבד.

הודעות "בדחיפה" (PUSH)

אנחנו עשויים לשלוח אליך מדי פעם, דרך האתר, "הודעות בדחיפה" (PUSH notifications) בדבר שירותי האתר או מוצרים המוצעים בו, עדכונים או התראות מיידיות, ולרבות תוכן שיווקי. הודעות כאמור עשויות להישלח בעת הפעלת פונקציה מסוימת באתר, כניסה לעמוד מסוים, קרות אירוע או ביצוע פעולה המצריכים משלוח עדכון מתאים, ו/או בהתבסס על אפיון הגילשה והשימוש שלך באתר, בעקבות צפייה בעמודים או בתוכן מסוים, התעניינות במוצרים מסוימים, עדכוני מחירים, מבצעים מיידיים ועוד. הודעות שכאלו עשויות להיות מוצגות לנוחיותך בלבד או לפי צורך, באופן אוטומטי, ואין בכך כדי לאפיין אותך אישית או להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים בעקבות זאת.

אבטחה

אנו מיישמים מספר מגוון של אמצעי אבטחה מוכרים על מנת לאבטח את המידע האישי שלך. כשמשתמש מזין מידע רגיש באתר, מידע זה מאובטח. כשתתבקש להכניס מידע רגיש בתהליך הרישום, מידע זה מוצפן על ידי ה-128-bit SSL (secure socket layer) המוביל בתחום.

על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

משתמשים רשאים בכל זמן לבחור להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מהחברה או משופרסל. ניתן לעשות זאת על ידי ביצוע ביטול הרשמה לרשימת התפוצה (unsubscribe) באמצעות לחיצה על הלינק המופיע בתחתית הודעת הדוא"ל או לחילופין בפנייה מתאימה באמצעות דף צור קשר באתר.

פרטים ליצירת קשר

אתר AMERICAN OUTLETS בשיתוף שופרסל (להלן "האתר") הינו בבעלות, ניהול והפעלת חברת LEV CARGO LLC , חברה המאוגדת במדינת פלורידה שבארה"ב שמספרה 99-0375971 ושכתובתה 3889 Pembroke Road, Hollywood, 33021, Florida, USA (להלן "החברה").

החברה רשומה ומאוגדת תחת החוקים של מדינת פלורידה, ארה"ב שמקום העסקי המרכזי שלה הינו ב- 3889 Pembroke Road, Hollywood, 33021, Florida, USA.

בכל שאלה או הערה ניתן ליצור קשר עם החברה באימייל בכתובת support@americanoutlets.com או באמצעות טופס יצירת הקשר הזמין באתר.

 

דצמבר 2017